Katalogový dům - FRAXIM

PŮDORYS

INFORMACE O PROJEKTU

Štítové stěny domu FRAXIM jsou opatřeny proskleným a vytváří tak jedinečný výhled na zahradu. První podlaží nabízí pokoj pro hosty, technickou místnost, koupelnu s WC a nádherný obývací pokoj s kuchyní, kde díky řešení prostoru vzniká jedinečné bydlení. Celkový dojem dotváří krb, který je dalším zdrojem tepla.

Druhé patro tvoří soukromá část majitele s dětskými pokoji, prádelnou a 2 WC. Dum je velice originální a je vhodný pro rodinu, která ocení architektonické detaily stavby.

Dispozice :                                      5+KK
Celková užitná plocha :        169,29 m²
Zastavěná plocha :                198,58 m²
Obestavěný prostor :          1131,72 m³
Výška hřebene :                          9,20 m
Sklon střechy :                                   36°
Uvažovaná orientace vstupu :  SEVER

Rozsah dokumentace podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkres širších vztahů
 • Katastrální situační výkres
 • Koordinační situační výkres
 • Architektonicko-stavební řešení
 • Technická zpráva stavební části
 • Výkresová část stavební části
 • Stavebně konstrukční řešení – Statická část
 • Požárně bezpečnostní řešení – PBŘ
 • Technické prostředí staveb
 • Zdravotně technické instalace – ZTI
 • Ústřední vytápění/chlazení – ÚTCH
 • Elektroinstalace – EL
 • Dokladová část         
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Osazení na pozemek, připojení na inženýrské sítě a jednotlivé průzkumy:

 • Hluková studie
 • Dopravné řešení – výjezd na veřejnou komunikaci
 • Radonový průzkum
 • Geodetické zaměření parcely
 • Pedologický průzkum pro potřeby vyňatí ze zemědělského půdního fondu
 • Inženýrsko-geologický průzkum

Jsou řešeny individuálně s klientem dle požadavku dotčeného stavebního úřadu a nejsou součástí typového projektu!

Inženýrská činnost – stavební povolení rodinného domu – na požádání ( cena se mění podle lokality)
Odhad ceny výstavby RD – na požádání

  MÍSTO VÝSTAVBY - Město/Obec:*
  Číslo parcely:*
  Katastrální území:*
  KLIENT - Jméno a příjmení:*
  E-mail:*
  Telefon:*
  Adresa:*
  Země:*
  Vyberte typový dům*:
  Provedení*:
  Vaše zpráva / Doplňující informace:
  Odesláním tohoto formuláře souhlasím ze zpracováním osobních údajů.*


  cena projektu

  cena na vyžádání

  Kancelář společnosti

  Skořepka 1058/8
  110 00 Praha 1

  Kontakt

  +420 777 258 749
  matias.miroslav@prorea.cz

  ProRea s.r.o.
  přichází s jedinečnými domy. Každý dům navrhujeme s vysokou péčí a přesností s důrazem na klienta.

  Nastavení ochrany osobních údajů
  Využívame cookies abychom zlepšili používaní našich webových stránek. Jestli používate naše služby pomocí webového prohlížeče můžete sami omezit, blokovat nebo odebrat soubory cookie prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížece. Používame také skripty třetích stran, které monitorují používaní webových stránek (google analytics...). Chcete-li se dozvědět více o cookies, které používame, a také o údajích, které shromažďujeme, naleznete na našich stránkach Ochrana osobních údajů
  Youtube
  Souhlas se zobrazením obsahu od - Youtube
  Vimeo
  Souhlas se zobrazením obsahu od - Vimeo
  Google Maps
  Souhlas se zobrazením obsahu od - Google